Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Вашите права

 

Всеки български гражданин с намален слух ИМА ПРАВО на целева помощ за закупуване/ доплащане на слухов апарат. За да бъде отпусната целевата помощ, всeки български гражданин трябва да премине специализирана лекарска консултативна комисия (СЛКК) по УНГ болести. Когато посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК ще ви бъде издаден по електронен път протокол/решение за помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие. На място ще имате възможност да подадете заявление към Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) и НЗОК, което ще бъде изпратено по електронен път от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК в институцията. Ще получите известие от НЗОК за издадено одобрение под формата на код за предоставяне на ПСПСМИ на посочена от вас електронна поща и/или по телефон, без да посещавате офисите на НЗОК. НЗОК не отпуска парична помощ, а заплаща/доплаща стойност на търговец за съответното помощно средство, приспособление, съоръжение и медицинско изделие (ПСПСМИ). След получаване на потвърждението от РЗОК/НЗОК и изследването на слуха (аудиограмата от медицинския протокол), заповядайте за избор, тестване, настройка и получаване на нов слухов апарат.

 

Сроковете на експлоатация на слуховите апарати също са различни и също зависят от статуса на човека:

Сумите и сроковете са:

  • Дете/Учащ (вкл.студент) се отпускат 800лв за едностранно слухопротезиране или 1600лв с ДДС на всеки 3 години за двустранно слухопротезиране
  • Лица, ползвали програмируеми цифрови апарати като деца/ учащи – 480лв за едностранно слухопротезиране или 960лв за двустранно слухопротезиране
  • Работещ/Осигуряващ се отпускат 480лв с ДДС на всеки 5 години за едностранно слухопротезиране
  • Пенсионер/Неосигурен се отпускат 170лв с ДДС на всеки 6 години за едностранно слухопротезиране

 

ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО да получавате по 20 (двадесет) броя батерии всяка година.  За отпускане на целева помощ само за батерии не е нужно да се посещава Специализирана лекарска консултативна комисия по УНГ болести, а се подава заявление в РЗОК. РЗОК ще ви издаде одобрение под формата на код за предоставяне на ПСПСМИ. Срещу кода може да получуте полагащите ви се батерии. 

ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО на един безплатен извънгаранционен ремонт на Вашия слухов апарат след изтичане на две годишната гаранция на производителя. Максималната стойност на ремонта е 90лв с ДДС. Необходимостта от ремонт се заявява лично в РЗОК, а одобрението идва под формата на код. 

ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО на безплатни консултации и безплатни допълнителни настройки на Вашия слухов апарат по време на гаранционния срок. Моля, при посещение в офисите ни, подгответе предварително гаранционната си карта или друг документ удостоверяващ правата ви . 

За информация или съвети може да се свържете с нас от цялата страна на безплатния ни телефон: 080012350 или на телефоните на нашите центрове по слухопротезиране в страната.