Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Вашите права

Всеки български гражданин с намален слух ИМА ПРАВО на целева помощ за закупуване на слухов апарат. За да бъде отпусната целевата помощ, всeки български гражданин трябва да премине специализирана лекарска консултативна комисия (СЛКК) по УНГ болести. С издадения от нея протокол (становище) и копие от изследването на слуха (аудиограма) се подава молба в Дирекция „Социално подпомагне“ в общината по настоящ адрес. В определения от Агенция Социално подпомагане срок ще Ви бъде издадена заповед за отпускане на целева помощ за закупуване на слухов апарат или ще Ви бъде аргументирано отказана такава (писмено). Със заповедта за целевата помощ за слухов апарат се издава и заповед за отпускане на целева помощ и за 20 /двадесет/ батерии за него. Стойностите на отпусканите целеви помощи са различни и зависят от осигурителния статус. Целевата помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия се реализира в 3-месечен срок от датата на съобщаването на заповедта. В случаите на нереализирана целева помощ, но не по-късно от 6 месеца от издаването на медицинския документ, лицата подават ново заявление-декларация, към което се прилагат двата екземпляра от заповедта. 

Сроковете на експлоатация на слуховите апарати също са различни и също зависят от статуса на човека:

Сумите и сроковете са:

  • Дете/Учащ (вкл.студент) се отпускат 1600лв с ДДС на всеки 3 години за двустранно слухопротезиране
  • Работещ/Осигуряващ се отпускат 480лв с ДДС на всеки 5 години за едностранно слухопротезиране
  • Пенсионер/Неосигурен се отпускат 170лв с ДДС на всеки 6 години за едностранно слухопротезиране

 

ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО да получавате по 20 (двадесет) броя батерии всяка година. За да получите полагащите Ви се батерии, трябва да подадете молба в Дирекция „Социално подпомагане“ в общината по настоящ адрес. За отпускане на целева помощ само за батерии не е нужно да се посещава Специализирана лекарска консултативна комисия по УНГ болести. Отпускането на сумата за батерии става по същия начин и по същите правила и срокове както при закупуване на слухов апарат.

ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО на един безплатен извънгаранционен ремонт на Вашия слухов апарат след изтичане на две годишната гаранция на производителя. Максималната стойност на ремонта се определя от т.нар. остатъчна стойност на апарата. Апарата се обезценява право пропорционално на експлоатациония му срок или казано с други думи, колкото по-стар е апарата, толкова по-малка е сумата на полагащия Ви се ремонт. Всички наши клиенти могат да се информират за тази стойност като се свържат с нас. Издаването на заповед за отпускане на целева помощ за ремонт на слухов апарат става като апарата първо бъде диагностициран в наш сервиз и бъде издаден констативен протокол. Вие подавате молба и приложен към нея издадения от нас констативен протокол и проформа фактура в Дирекция „Социално подпомагане“. Там се издава заповед за ремонт в законноустановения срок. Ние Ви съветваме: ако констативния протокол, издаден от нас, е на приемлива за Вас стойност и отстранената повреда е била малка, платете го, без да се възползвате от правото си на еднократен безплатен извънгаранционен ремонт. Ако се възползвате от това право веднъж, Вие го губите и ако се случи по-голяма повреда след това, Вие ще трябва да заплатите цялата стойност на ремонта. Винаги можете да разчитате на нас за съвет как да постъпите.

ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО на безплатни консултации и безплатни допълнителни настройки на Вашия слухов апарат през целия експлоатационен срок. Моля, имайте в предвид, че обратната информация, постъпваща от вас за това как чувате и как се чувствате с Вашия слухов апарат ще ни помогне много в желанието ни да го настроим оптимално.

За информация или съвети може да се свържете с нас от цялата страна на безплатния ни телефон: 080012350 или на телефоните на нашите слухопротезни центрове в страната.