Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Видове батерии

Батерии № 10 Всички Вътреушни апарати CIC и MIC

Oticon Delta
Oticon Dual M5
Oticon GoPro ITC(10)
Oticon Tego ITC(10)
Oticon Safran ITC(10)
Oticon Syncro ITC(10)

Батерии № 312

Всички Вътреушни апарати ITC , ITE , ITE Power
Oticon Alta/Nera/Ria RITE
Oticon Alta/Nera/Ria miniRITE
Oticon Ino miniRITE/RITE
Oticon Opn1/Opn2/Opn3 miniRITE
Oticon Acto Mini RITE
Oticon Acto RITE
Oticon Agil Mini RITE
Oticon Agil RITE

Батерии № 13

Всички апарати ITE POWER (13), BTE, BTE P, Oticon Chili

Батерии № 675

Oticon Swift 120
Oticon Sumo XP
Oticon Sumo DM

Батерии R6 (AA)

Oticon CB1
Oticon CB1T
Oticon P11P