Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Видове индивидуални отливки и отпечатъци

Индивидуалните отливки за слухови апарати се изработват по снети точни отпечатъци от ухото. Причините, които налагат изработването им са няколко, а именно:

  • предпазване от поява на микрофония при носенето на слуховите апарати.
  • по-добър физически комфорт
  • по-добър естетичен вид
  • по-добра опора(предпазване от падане) на апаратите

Отливките биват няколко вида в зависимост от материала и начина им на изработка. Подборът на вида индивидуална отливка не е случаен и е строго специфичен за всеки конкретен случай, съобразен с:

  • степента на слухова загуба
  • вид на слуховия апарат
  • специфичните анатомични особености

Правилният избор и изработка на индивидуалната отливка гарантират максимална чуваемост, разбиране и комфорт.