Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Кое прави Baha® по-различна?

Ние получаваме звуковия сигнал по два начина: чрез звукопроводимостта на въздуха през ушния канал, тъпанчето и костиците на средното ухо и чрез звукопроводимостта на костта, при която звуковият сигнал се предава директно през челюстната и черепните кости, шунтирайки външното и средното ухо.

В повечето от случаите на хора с нарушения на слуха проблемът се решава с прилагане на помощни средства, които използват въздушната звукопроводимост. Тези средства се поставят в ушния канал или зад ухото. Въпреки това някои хора с намален слух не могат да се възползват от някои от този вид устройства. Това може да са пациенти с вродени увреждания като атрезия, което означава липса на функциониращ ушен канал, в който да се постави слуховия апарат. Или пък в случаите на хронична инфекция на средното или на външното ухо, влошаваща се при носене на отливка. Друг случай е едностранната глухота, която може да се дължи на хирургична операция, травма или заболяване и лишава човек от слух в едното ухо.

Традиционните устройства, работещи на принципа на костната проводимост, имат известни недостатъци. Те могат да бъдат неудобни. Костният предавател се прикрепя чрез диадема за главата или чрез стоманена конзола, към рамките на очилата. Често срещани проблеми, предизвикани от притискането към черепа, са главоболието и дразнене на кожата. Лошо качество на звука (той отслабва при преминаването през кожата), висока консумация на захранващи батерии, лош естетичен вид и несигурно закрепване на устройството са най- често срещаните недостатъци в миналото.

Системата Baha® използва напълно различен метод на костна проводимост. За разлика от устройствата, работещи на принципа на костната проводимост като предават сигнала през кожата и предизвикват вибриращо налягане върху черепа, Baha® предава сигнала подкожно. Малък титанов имплантант се имплантира в черепа зад ухото, където той се интегрира с костта. Фиксаторът на устройството се прикрепва към имплантанта и звуковият процесор се захваща чрез него. Звуковият процесор може да се носи и сваля по всяко време. Хирургичната намеса е минимална и в повечето от случаите се прави с местна упойка. Качеството на звука се подобрява значително в сравнение с традиционните костни предаватели, като процесорът Baha® е удобен и дискретен.