Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Костна звукопроводимост

Възстановяване на слуха

Загубата на слуха създава трудности на много хора във важни за тях моменти от ежедневието. Помощните средства, които работят на принципа на въздушната звукопроводимост, предоставят задоволително решение за много от тях, но не винаги са подходящи за всички случаи на слуxова загуба. За много хора използването на пряката костна звукопроводимост и Baha® е една нова алтернатива.

РЕЧНИК

 • Акустичен невринома тумор — доброкачествен тумор, който расте в канала, свързващ мозъка с вътрешното ухо
 • Атенуация — отслабване на звука и сигнала
 • Атрезия — вродена липса на ушния канал, придружена с аномалии в костите на средното и вътрешното ухо
 • Атрезия на ушния канал — вродена липса на ушен канал
 • Билатерален — двустранен
 • Болест на Мениер — заболяване на вътрешното ухо, което причинява кризи от световъртеж, шум в ухото, усещане за запушване или увеличено налягане в ухото и променлива загуба на слуха
 • Допустими норми на отклонение — допустими отклонения от предписанията на Дирекция за храни и лекарства, които не нарушават изискванията за ползване на продукта
 • Едностранна сензоневрална глухота — едностранна слухова загуба във вътрешното ухо
 • Имплантант — фиксатор от титан, който се разполага в черепната кост зад ухото
 • Комбинирана загуба на слуха — комбинирана загуба на слуха вследствие на едновременно увреждане на вътрешното и средното/външното ухо и/или ушния канал
 • Костици в средното ухо — костици в средното ухо, които предават звука (вибрациите) от тъпанчето към вътрешното ухо
 • Кохлеа — спираловидна кухина във вътрешното ухо, която преобразува звуковите сигнали в електрически
 • Остатъци от кожа — остатъци от кожа, които се образуват около имплантираната опора
 • Остеоинтеграция — термин, въведен от професор Пер-Ингвар Бренемарк, когато открил способността на живата тъкан да се интегрира с метала титан
 • Проводна слухова загуба — проводна слухова загуба вследствие на нарушена звукопроводимост между тъпанчето и овалното прозорче (тъканта, разделяща средното от вътрешното ухо)
 • Синдром на Трейчър Колинз — генетичен, черепнолицев вроден дефект. Характеризира се с хлътнали скули, неразвити или липсващи уши, слабоизразена брада и очи. Често се съпровожда от провод на слухова загуба
 • Титанов имплантант — малък винт, поставен в костта на черепа зад ухото. Изработен е от титан – метал, който се възприема от организма. Нарича се още „фиксатор“
 • Унилатерален — едностранен
 • Холестеатома — доброкачествен тумор от кожа в средното ухо, разположен зад тъпанчето. С течение на времето той може да увеличи размерите си и да разруши разположените в околността деликатни кости на средното ухо. Резултатът може да бъде загуба на слух, световъртеж и парализа на лицевите мускули
 • Хроничен отит на средното ухо — хронично възпаление на средното ухо с или без наличие на течен секрет или инфекция
 • СЕ-знак — знак за качество на продукти, които се продават в Европа