Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Постоперативни грижи

Можете да носите своя звуков процесор през целия ден, освен ако се къпете, плувате или се занимавате с физическа активност, при която уредът може да се повреди. Спазването на тези малко на брой правила ще осигури изправност на вашия апарат. Повече подробности и илюстрации могат да се намерят в наръчника за употреба, предоставен с всеки апарат.

Ежедневни грижи

Трябва да почиствате кожата около фиксатора всеки ден. Около него могат да се образуват кожни израстъци, които е важно да бъдат отстранени. Използвайте мека четка, сапун и топла вода за почистване.

Ежеседмични грижи

Кожни образувания могат да се натрупат вътре във фиксатора или пластмасовия щифт. Отстраняват се с помощта на леко навлажнена мека четка.