Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Продуктова гама Baha®

В продуктовата гама Baha® има четири различни модела звукови процесори. Трите устройства Compact, Classic и Divino са подходящи за хора с костна проводимост в диапазона от 45 dB HL и повече в границите на говорните честоти. Cordelle е по-мощно устройство за носене на тялото, за костна проводимост в диапазона до 60 dB HL.

Различни аксесоари позволяват да се подобри качеството на звука в различни акустични среди.

A Аудиоадаптор

A Аудиоадаптор, който позволява директен входящ сигнал от индивидуални стерео апарати, телевизори, MP3 и Hi-fi устройства.

B Микрофон с насочване

B Директен насочващ микрофон, за подобряване разбирането на човешката реч в ситуации, при които вие слушате събеседник, намиращ относително близо до вас в „шумна“ акустична среда, като например ресторант, изложбена зала, магазин или летище. (Присъства като опция само при Baha® Compact.)

C FM приемник

C Приемник MicroLink Baha FM, който позволява използването на предавателите Phonak FM като SmartLink, EasyLink, TelCom и Campus S. (Присъства като опция само при Divino и Compact.)

D Индукционна антена

D Индуктивна антена за подобряване на качеството на звука и разбирането на човешката реч в здания, където има монтирана кабелна антена или индивидуални домашни кабелни антенни устройства.

Системата Baha® притежава знака за качество CE и разрешение за използване от възрастни, издадено през 1996 от федерацията на FDA на САЩ и три години по-късно разрешение за ползване на територията на САЩ от деца на възраст над 5 години.