Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Хирургична операция и график за постоперативно лечение

В костта непосредствено зад ухото се поставя титанов имплантант с размери от 3-4 мм. Изборът от коя страна да се постави имплантант в случаите на проводна или на комбинирана слухова загуба ще зависи от това от коя страна звукопроводимостта е по-добра. Голям брой от пациентите могат да имат полза от двустранно имплантиране. При тези с едностранна загуба на слуха имплантантът се поставя винаги откъм глухата страна.

Фиксаторът се прикача към имплантанта, вижда се зад ухото и позволява директна връзка между звуковия процесор и имплантанта. Хирургичната операция обикновено се прави на един път под местна или пълна упойка. Операцията е малка и обикновено продължава около час. При децата се препоръчва операцията да се извършва на 2 етапа. На първия етап се поставя имплантант, а на втория етап, след изчакване в продължение на шест месеца, малко повече отколкото при възрастните, се присъединява фиксаторът.

След изписване на болния оперативната рана трябва да бъде превързвана и почиствана редовно в продължение най-малко на две седмици. Първоначалната превръзка е предназначена да осигури натиск към мястото и тя се отстранява в деня след операцията. След 10-14 дни се премахват превръзките и конците.

След като се отстрани превръзката и се открие фиксаторът, трябва да се внимава кожата около него да бъде чиста. Това се постига лесно чрез миене на косата и почистване с мека четка. Вашият специалист може да ви предостави наръчник на Baha® за следоперативната поддръжка.

Поставяне на звуковия процесор

След период от около три месеца (за деца – шест месеца) имплантантът ще се остеоинтегрира с костта. Вече е време за рисъединяване на звуковия процесор към фиксатора. Това следва да бъде направено от аудиолог, който също така ще ви обясни как работи процесорът и неговата ежедневна употреба.

Поставянето и махането на процесора е много просто. Пластмасов щифт е монтиран на звуковия процесор. Той е проектиран да се закопчае към фиксатора и да издържа прикачения към него звуков процесор.