Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Baha® при едностранна глухота (SSD™)

Какво представлява SSD глухота?

Едностранната глухота е термин, който означава едностранна сензоневрална глухота. В продължение на много години тя е била подценявана като увреждане, поради липса на подходящ метод на лечение. Напоследък клиничните изследвания показват, че системата Baha® предлага уникална възможност за хората, страдащи от това заболяване, да могат да чуват и да разбират звуците от двете си страни, докато преди това те са били в състояние да чуват само откъм здравото ухо.

Какво причинява едностранната глухота?

Ред причини водят до това увреждане, включително внезапна глухота, травма, болест или хирургична намеса, като отстраняване на акустичен невринома тумор, или при тежка форма на болестта на Мениер. Броят на засегнатите се увеличава с 200 на един милион жители.

По какъв начин едностранната глухота ви пречи?

Едностранната глухота може да затрудни ежедневния живот. Пресичането на улицата, бизнес-срещите,храненето в ресторант, семейните събирания или просто карането на кола могат да прераснат в препятствие, което да накара индивида да се изолира социално и професионално.

Как може системата Baha® да помогне?

Звуковия процесор Baha® се слага откъм глухата страна. Устройството улавя звука и го предава чрез костната проводимост към работещата кохлеа на чуващото ухо. Това създава усещане за слух откъм нечуващото ухо. Болните споделят, че със звуковия процесор Baha® са способни да различат звуците, чути с болното ухо, от тези, които те чуват директно със здравото ухо.