Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Имате ли намален слух?

Според Асоциацията на европейските производители на слухови апарати „EHIMA“ в Европа 52 милиона души имат в някаква степен увреждане на слуха. Това е третият хроничен проблем , който най – малко се диагностицира. Само девет милиона от тези хора носят слухов апарат, а се очаква че с остаряване на населението в Европа, броят им ще нараства през следващия век. Много от тях няма да се възползват от предоставената им възможност било поради нежеланието да приемат, че имат слухови увреждания, било поради нежелание да носят слухов апарат. Слухови проблеми могат да се появят във всяка възраст и началните симптоми на увреждането на слуха могат да останат дълго време незабележими.

Обикновено симптомите на намален слух са:

 • По-честа необходимост эа повтаряне на думите при разговор и напрежение при слушане
 • По-силно говорене при разговор, дори викане
 • Неразбиране на разговора
 • Трудно разбиране на речта по време на разговор в шумна обстановка – шумна стая, улица или шум в ресторанта
 • Проблеми при разбиране на диалога по време на филм или пиеса;
 • Трудности при разговор в колата
 • Повишаване на звука на телевизора или радиото до степен много силна за другите членове

Необходимо е хората със слухови проблеми да се посъветват и да посетят квалифициран аудиолог , който да направи необходимите изследвания и да се постарае да разреши слуховите им проблеми.
Бележки на автора – Според EHIMA, с увреждане на слуха са около 20 % от възрастните хора / около 52 милиона в Европа / и 36 % от хората на възраст от 55 години нагоре.
През следващият век, поради остаряване на населението в Европа, хората с увреждания на слуха ще нараснат до 30 % при по-възрастните хора. Слуховите увреждания водят до значителни промени в качеството на живот.
Това е съпроводено с познавателни дисфункции; депресия, социална изолация, намалено самочувствие и загуба на независимостта.
Установено е, че 25 % от хората с увреден слух търсят помощ и дори по-малка част от тях действително ползват слухов апарат.

КАК МОЖЕ ШУМЪТ ДА УВРЕДИ СЛУХА?

Нивото в dB за всеки сигнал, който се чува, се определя като праг на слуха . Колкото е по-висок този праг, толкова е по-голяма и степента на намаление на слуха.
Най – голямата част от 10 – 20 % от всички слухово увредени хора са тези, които могат да чуват добре в тиха обстановка, но когато стане шумно те извънредно трудно контактуват. Тези хора имат значителна високофреквентна слухова загуба, която се нарича “стръмна “ слухова загуба.

Картина на слуховата загуба – аудиограма

Когато човек се изследва за промени в слуховата чувствителност, аудиограмата е графично представяне на резултатите. Изследваният отговаря за тоновете с различна честота и интензитет с цел да се установят минималните прагове на слуха.
Нивото в dB за всеки сигнал, които се чува се определя като праг на слуха . Колкото е по – висок този праг , толкова е по-голяма и степента на намаление на слуха .
Праговете се измерват за няколко честоти и се нанасят на аудиограмата. Измерваните честоти са тези , нужни за чуването, разбирането на говора и на други звуци от околната среда. Човешкото ухо чува звуци в честотен диапазон / измерен в Hz/ от 20 до 20000.
Хората със стръмна слухова загуба могат да имат прагове близки до нормалните за ниските честоти и след това рязко да спадат с повече от 25 dB на октава, започвайки от областта между 1 -3 000 Hz.

Причини за върховата стръмна слухова загуба:

 • излагане на силни звуци
 • продължителен и наднормен шум
 • кислороден глад по време на раждането
 • внезапна невросензорна загуба
 • вирусни инфекции
 • генетични увреждания
 • ототоксичност – предизвикана от много силни антибиотици
 • химиотерапия или други лекарства

Хората със стръмна слухова загуба имат засягане на външните, а понякога и на вътрешните сетивни клетки на вътрешното ухо.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Хората, които са изложени на индустриални шумове или стрелби могат да получат сериозни слухови увреждания. Въпреки, че индустриалните шумове се контролират през последните години, напоследък се повишиха уврежданията на слуха от рок-енд-рол музиката. Излагането на въздействие на силни звуци за кратко време, както и постоянното излагане на силна музика, така и внезапните силни звуци разрушават външните и вътрешни сетивни слухови клетки.
Според Европейската комисия около 20 % от европейците / около 80 милиона / са изложени на силни шумови въздействия, които експертите определят като неприемливи. 50 % от населението на Европа е постоянно подложено на единични източници на шум с ниво 55 – 60 dB и 20 % са изложени на нива над 65 dB . 15 до 20 % от работещите в индустриалния свят редовно са изложени на силни шумове над 80 dB SPL, нива които могат да доведат до слухови увреждания.
Не само в индустрията хората са изложени на силни шумове. Кралският национален институт за глухи хора / RNJD /, установи, че в някои големи Лондонски ресторанти шумът достига вечер постоянно до 85 dB.

Цел на напасването на върховата стръмна слухова загуба

Аудиолозите често описват върховата стръмна слухова загуба като такава с две области:

 • първата с нормално чуване – ниските честоти
 • втората с по – лош слух – високите честоти

В миналото решението беше да се остави нормалния слух, а да се осигури максимално усилване на лошата слухова област. Областта между нормалното и лошото чуване се означава като преходна зона.
С това решение , прекомерното усилване на високите честоти често се оказва вредно за слуха, особено когато е силно увреден за тези честоти.
Целта на настройката на слуховия апарат при пациенти с върхова слухова загуба на слуха е:

 • да се подобри говорната разбираемост в шумна обстановка
 • да се осигури комфорт при възприемане на силни шумове
 • да се осигури добро чуване и разбиране в тишина