Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Как да получим слухов апарат?

Получаване на слухов апарат чрез целева помощ по Наредба 2 на МТСП от 27.07.2007г.:

 • Направление № 3 от личния лекар до УНГ специалист
 • При откриване на слухова загуба се явявате на специализирана УНГ комисия от клиника /отделение при УМБАЛ за София/ или от областна МБАЛ / за други райони в страната/. Комисията издава медицински протокол.
 • С медицинския протокол се явявате в „Дирекция Социално Подпомагане” по настоящ адрес за издаване на заповед за отпускане на слухов апарат и батерии.
 • С издадената заповед, аудиограмата и личната карта получавате изписания слухов апарат в центровете по слухопротезиране към избраната фирма.

Забележка:

СПОРЕД ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН С НАМАЛЕН СЛУХ ИМА ПРАВО НА :

 • 1. Цифров слухов апарат – в лимит на  170 лв. за трудово неосигурени лица – експлоатационен срок 6 г.
 • 2. Джобен слухов апарат – в лимит на 308 лв. за трудово неосигурени лица – експлоатационен срок 6 г.
 • 3. Програмируем цифров слухов апарат за осигурени лица в трудоспособна възраст – в лимит на 480 лв. за експлоатационен срок 5г.
 • 4. Програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране на деца, учащи и студенти – в лимит на 1600 лв. – експлоатационен срок 3 г.
 • 5. Програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране на лица, ползвали програмируеми цифрови слухови апарати за едностранно или двустранно слухопротезиране, като деца, учащи и студенти- в лимит на 480 лв. за експлоатационен срок 5г.
 • 6. Всяка година по 20 бр. батерии и за деца двустранно – 40 бр.
 • 7. Един безплатен ремонт чрез заповед от „ Дирекция Социално Подпомагане” за експлоатационния период по остатъчна стойност на апарата.

За повече подробности – www.mlsp.goverment.bg и Вашите права