Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Кодове по НЗОК

Датската фирма Coloplast съществува повече от 60 години и е водещата европейска фирма , производител на консумативи за обслужване на колостома, уростома, нефростома и цистостома, като соновна часта част са т.нар. пелоти или колостмни торби и съответно уростомни торби. Във фирма Coloplast работят над 6000 човека, като тя притежава производствени бази не само в Дания, но и в други европейски държави.
ПРОДУКТИ ЗА КОЛО И ИЛЕОСТОМА
Код НЗОК Търговско наименование на продукт Форма /Вид Стойност, до която НЗОК заплаща за 1 бр. Условие и ред за предписване и получаване
YF180 Алтерна еднокомпонентна коло, затворена торбичка с филтър миди до 55 мм 5,06 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF182 Алтерна еднокомпонентна коло, затворена торбичка с филтър макси до 70 мм 5,06 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF320 Алтерна Free еднокомпонентна дълготрайна, коло затворена торбичка с филтър макси до 75 мм 5,56 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YG121 Сеншура еднокомпонентна илео и коло, затворена торбичка с филтър макси до 76 мм 13,30 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YG122 Алтерна еднокомпонентна с филтър, отворена илео и коло торбичка до 80 мм 6,66 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF179 Алтерна еднокомпонентна илео и коло, отворена торбичка миди до 55 мм 5,06 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF181 Алтерна еднокомпонентна илео и коло, отворена торбичка макси до 70 мм 5,06 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF322 Алтерна Free еднокомпонентна с филтър, отворена илео и коло торбичка с дискретно прибиращ се отвор до 70 мм 7,23 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF218 Алтерна еднокомпонентна илео и коло, отворена торбичка за деца 6,08 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF324 Алтерна Free с филтър двукомпонентна дълготрайна, илео и коло отворена торбичка до 60 мм 5,80 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF197 Алтерна двукомпонентна торбичка, отворена до 60 мм 4,12 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF196

Алтерна двукомпонентна торбичка с филтър, затворена

до 60 мм 4,12 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF210 Алтерна плочка с ушички до 60 мм 6,96 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF212 Алтерна плочка с ушички, конвекс до 60 мм 8,70 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF325 Алтерна плочка с ушички, силно залепваща до 60 мм 6,96 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ

YG330

Сеншура илео и коло торбичка, еднокомпонентна отворена, конвекс макси до 43 мм 17,50 лв. МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
ПРОДУКТИ ЗА УРО,ЦИСТО И НЕФРОСТОМА
YF242 Алтерна еднокомпонентна уро торбичка до 50 мм 6,88 лв. МКБ Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF336 Алтерна уро торбичка, еднокомпонентна конвекс, олекотена до 50 мм 17,50 лв. МКБ Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF248 Алтерна двукмпонентна уро торбичка, макси до 50 мм 5,36 лв. МКБ Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF337 Алтерна двукмпонентна многокамерна уро торбичка до 50 мм 6,88 лв. МКБ Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF258 Алтерна плочка с ушички до 50 мм 6,96 лв. МКБ Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF338 Алтерна плочка с ушички, силно залепваща до 50 мм 6,88 лв. МКБ Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF339 Външен катетър урошийт до 30 мм 6,88 лв. МКБ Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF340 Външен катетър урошийт до 35 мм 6,88 лв. МКБ Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF341 Външен катетър урошийт до 40 мм 6,88 лв. МКБ Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF243 Уринаторна торба за нефростома и цистостома  600 мл 10,32 лв. МКБ Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
АКСЕСОАРИ ЗА СТОМИ
YF234 Стрип паста 3,66 лв. МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF327 Критик бариер крем 50 гр. 19,20 лв. МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YG054 Brava Mouldable Ring 2.00 мм 5,40 лв. МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF232 Стома паста 60 гр 19,20 лв. МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF233 Защитен овлажняващ крем 60 гр 19,20 лв. МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF326 Кърпички образуващи защитен филм върху кожата 0,55 лв. МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF331 Обезмирисяващ филтър 0,46 лв. МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YG325 Колан за уринаторна торба за крак 10,32 лв.

МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6 – Група ІІ