Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Кодове по НЗОК

Датската фирма Coloplast съществува повече от 60 години и е водещата европейска фирма , производител на консумативи за обслужване на колостома, уростома, нефростома и цистостома, като соновна часта част са т.нар. пелоти или колостмни торби и съответно уростомни торби. Във фирма Coloplast работят над 6000 човека, като тя притежава производствени бази не само в Дания, но и в други европейски държави.

ПРОДУКТИ ЗА КОЛО И ИЛЕОСТОМА
Код НЗОК Търговско наименование на продукт Форма /Вид Стойност, до която НЗОК заплаща за 1 бр. Условие и ред за предписване и получаване
YF180 Непрозрачна еднокомпонентна коло, затворена торбичка с филтър миди до 55 мм 5,06 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF182 Непрозрачна еднокомпонентна коло, затворена торбичка с филтър макси до 70 мм 5,06 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF320 Непрозрачна еднокомпонентна дълготрайна, коло затворена торбичка макси до 75 мм 5,56 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF174 Прозрачна еднокомпонентна илео и коло, отворена торбичка, макси до 80 мм 5,06 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF175 Непрозрачна еднокомпонентна илео и коло, отворена торбичка, макси  до 60 мм 5,06 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF179 Непрозрачна еднокомпонентна илео и коло, отворена торбичка миди до 55 мм 5,06 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF181 Непрозрачна еднокомпонентна илео и коло, отворена торбичка макси до 70 мм 5,06 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF322 Непрозрачна еднокомпонентна с филтър, отворена илео и коло торбичка с дискретно прибиращ се отвор до 70 мм 7,23 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF218 Прозрачна еднокомпонентна илео и коло, отворена торбичка за деца 7,23 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF324 Непрозрачна двукомпонентна с филтър, отворена торбичка, макси до 60 мм 5,80 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF197 Непрозрачна двукомпонентна торбичка, макси до 60 мм 4,12 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF196 Непрозрачна двукомпонентна торбичка, макси с филтър до 60 мм 4,12 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF210 Плочка с ушички за колан до 60 мм 6,96 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF212 Плочка за вдлъбната стома до 60 мм 8,70 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF325 Плочка с ушички за колан, силно залепваща до 60 мм 6,96 лв. МКБ Z43.2, Z43.3 – Група ІІ
YF286 Иригационна система и аскесоари към нея – 1 бр. торбичка за вода, и регулатор, 1 бр. конус за иригация, 1 бр. плочка и колан, 2 бр. ръкав за събиране на фекалии – за многократна употреба 152,00 лв. МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
ПРОДУКТИ ЗА УРО,ЦИСТО И НЕФРОСТОМА
YF242 Прозрачна, еднокомпонентна уро торбичка до 50 мм 6,88 лв. МКБ Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF336 Прозрачна еднокмпонентна многокамерна уро торбичка до 50 мм 8,25 лв. МКБ Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF248 Прозрачна двукмпонентна уро торбичка, макси до 50 мм 5,36 лв. МКБ Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF337 Прозрачна двукмпонентна многокамерна уро торбичка до 50 мм 6,88 лв. МКБ Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF258 Плочка с ушички за колан до 50 мм 6,96 лв. МКБ Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF338 Плочка с ушички за колан, силно залепваща до 50 мм 6,88 лв. МКБ Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF339 Външен катетър урошийт до 30 мм 6,88 лв. МКБ Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF340 Външен катетър урошийт до 35 мм 6,88 лв. МКБ Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF341 Външен катетър урошийт до 40 мм 6,88 лв. МКБ Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF243 Уринаторна торба за нефростома и цистостома  600 мл 10,32 лв. МКБ Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
АКСЕСОАРИ ЗА СТОМИ
YF234 Стрип паста 2,04 лв. МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF327 Критик бариер крем 50 гр. 19,20 лв. МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF333 Пурилон гел 15 гр. 9,60 лв. МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF232 Стома паста 60гр. 19,20 лв. МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF233 Защитен овлажняващ крем 60 гр. 19,20 лв. МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF326 Кърпички образуващи защитен филм върху кожата 0,30 лв. МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF331 Обезмирисяващ филтър 0,46 лв. МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6 – Група ІІ
YF619 Колан за уринаторна торба за крак 10,32 лв. МКБ Z43.2, Z43.3, Z43.5, Z43.6 – Група ІІ