Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Механизъм на изписване по НЗОК

Всеки осигурен български гражданин, на който е изведена колостома, илеостома, уростома, нефростома или цистостома, има право на определено количество колостомни торбички, уростомни торбички, илеостомни торбички или уринаторни торби и консумативи за тях на месец. Количествата се определят от месечни лимитни стойности, които са различни за различните видове стоми:

  • За колостоми и илеостоми лимитната стойност за торбички (пелоти) в продукти е 139.20лв с ДДС
  • За уростоми и нефростоми лимитната стойност за торбички (пелоти) в продукти е 206.40лв с ДДС

Това означава, че пациента със изведена стома (мед.ануспретер) може да си избира различни комбинации от продукти в рамките на месечните лимити.

Важно е да се знаят и МКБ (Международната класификация на болестите – Х) савързани с вида на изписваните продукти и списъка на НЗОК, като МКБ за уростома е Z 43.5, за нефростома и цистостома е Z43.6, за колостома е Z43.3 и за илеостома е Z43.2.

Продуктите се получават от аптеки работещи със Здравната каса. Важно е да се знае, че не всички аптеки работещи със Здравната каса имат право да продават продукти за стомирани пациенти. За да продават, те трябва да имат сключен договор с Районната здравноосигурителна каса за продажба на медицински изделия.

Вие винаги можете да се свържете с нас на безплатният ни телефон080012350 или с наш офис, откъдето ние сме готови да Ви насочим към най-близката до Вас аптека.