Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Механизъм на изписване по НЗОК

Всеки осигурен български гражданин, на който е изведена колостома, илеостома, уростома, нефростома или цистостома, има право на определено количество колостомни торбички, уростомни торбички, илеостомни торбички или уринаторни торби и консумативи за тях на месец. Количествата се определят от месечни лимитни стойности, които са различни за различните видове стоми. 

Това означава, че пациента със изведена стома (мед.ануспретер) може да си избира различни комбинации от продукти в рамките на месечните лимити.

Важно е да се знаят и МКБ (Международната класификация на болестите – Х) савързани с вида на изписваните продукти и списъка на НЗОК, като МКБ за уростома е Z 43.5, за нефростома и цистостома е Z43.6, за колостома е Z43.3 и за илеостома е Z43.2.

Продуктите се получават от аптеки работещи със Здравната каса. Важно е да се знае, че не всички аптеки работещи със Здравната каса имат право да продават продукти за стомирани пациенти. За да продават, те трябва да имат сключен договор с Районната здравноосигурителна каса за продажба на медицински изделия.

Вие винаги можете да се свържете с нас на безплатния ни телефон080012350 или с наш офис, откъдето ние сме готови да Ви насочим към най-близката до Вас аптека.