Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Oticon Xceed е най-мощният слухов апарат в света. Базиран на платформата Velox S ™ и включваща технологията BrainHearing ™, Oticon Xceed предоставя на пациентите с тежка до дълбока загуба на слуха по-голям достъп до реч от всякога.