Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Обща класификация

Слуховите апарати произвеждани от датската фирма Oticon могат най-общо да бъдат разделени на 6 групи:

  • Цифрово-програмируеми апарати
  • Цифрово-програмируеми апарати с повишени възможности
  • Премиум цифрово-програмируеми апарати
  • Дизайн апарати
  • Супермощни апарати
  • Апарати предназначени предимно за деца с уврeден слух

Първата група слухови апарати има следните основни характеристики: усилване до 138dB, до 4 канала*, честотен диапазон на усилване до 6000Hz, до 2 микрофона**, до 4 програми, потенциометър за усилване на звука, телебoбина и др. Представители на тази група са семействата Oticon K-50, Oticon Get.

Втората група слухови апарати има следните основни характеристики: усилване до 134dB, 8 канала*, честотен диапазон на усилване 8000Hz, 2 микрофона **(единия насочващ се), до 4 програми и др. Представители на тази група са семействата Oticon Jet 1 & 2, Oticon Siya1 & 2,  Oticon Opn 1,2 & 3

Третата група слухови апарати има следните основни характеристики: усилване до 134dB, 10 канала*, чeстотен диапазон на усилване 10000Hz, 2 микрофона **(единия насочващ се), съвместимост с Oticon Connect Line, до 4 програми, комуникация между апаратите при двустранно слухопротезиране за създаване на впечатлението за пространственост и др. Представители на тази група са семействата Oticon Alta, Oticon Nera, Oticon Ria и Oticon Agil.

Четвъртата група апарати се различава основно по своя външен вид. Апаратите от тази група приличат повече на украшения отколкото на слухови апарати. Ценово спадат към групата на апаратите с повишени възможности и премиум апаратите. Всичките модели са тип RITE (Receiver In The Ear) – микрофон в ухото. Представител на тази група е семейството Oticon Intiga.

Петата група слухови апарати са супермощните апарати. Техни основни характеристики са усилване до 146dB, до 9 канала*, честотен диапазон на усилване до 6500Hz, до 2 микрофона** (единия насочващ се), възможност за съвместимост с Oticon Connect Line, до 4 програми, възможност за комуникация между апаратите при двустранно слухопротезиране за създаване на впечатлението за пространственост и др. Тази група слухови апарати има представители и в трите  групи – цифрово програмируеми апарати, апарати с повишени възможности и премиум апарати. Представител на тази група е семейството на Oticon Chili, Dynamo и Exceed.

Шестата група апарати са апаратите предназначени за деца. Те са специфични с това, че алгоритъмът на обработване и усилване на звука е много лесно възприемчив от деца. Това е установено след огромно по мащабите си международно изследване. Ценово спадат към групата на апаратите с повишени възможности и премиум апаратите. Представители на тази група са семействата на Oticon Sensei, Oticon Opn Play, Oticon Exceed Play

Модификации слухови апарати

От друга страна, слуховите апарати могат да бъдат с различни модификации. Най- общо модификациите са следните: BTE – Behind The Ear – задушен слухов апарат, RITE – Reciever In The Ear – задушен слухов апарат с микрофон в ухото , ITE – In The Ear – вътрешен апарат, ITC – In The Canal – вътрешноканален апарат, MIC – Microphone In Canal – апарат с микрофон в ушния канал, CIC – Completely In The Canal – апарат напълно в ушния канал и съвсем наскоро излезлия IIC – Invisible In The Canal – „Невидим“ в канала. Изборът на модификация на слуховия апарат не зависи само от желанието на клиента, но и от редица други фактори, слуховата загуба, като мощността на апарата, спецификите на ушния канал на клиента и др.

* броя на каналите показва най-общо броя на възможните независими настройки на различни честоти
**броя на микрофоните в апарата позволява значително по-лесно клиентът да се ориентира откъде идват звуците, които той чува.