Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Платформа Inium

Платформата Inium Wireless е концепция на фирма Oticon, целяща да подобри съществено качествата на слуховия апарат. Посредством платформата Inium обработката на звука в апарата става значително по-прецизна.Това е свързано с многократното увеличаване на скоростта за обработка на информацията в микропроцесора на апарата. Създават се условия за по-добра разбираемост на речта и намалени усилия за възприемане на речта от потребителя. Качеството на обработения звук значително се доближава до това в реални условия. Комфортът, от който потребителя може да се възползва се повишава поради широкия честотен диапазон на усилваните звуци – до 10kHz. това всичко е интегрирано в една микропроцесорна интегрална схема базирана на платформата Inium – Inium Wireless.

Някои от основните функции на Inium Wireless
YouMatic – Специална възможност за персонифициране на слуховия апарат по клиента, имайки в предвид неговите лични изисквание и желания, средата в която живее и общува и др.

Inium Feedback Shild – иновативен нов подход към предотвратяване на възможността от микрофония (свирене) на слуховия апарат.

Speech Guard – обработка на входящите звуци по начин, позволяваш на потребителя да чува говорните честоти максимално ясно, независимо от силата на околния шум

Binoral Synchronization – безжична комуникация между два апарата носени на двете уши от един потребител, водеща до максимално натурално възприятие на звуците