Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350
От 1.07.2018 влизат в сила нови лимити на целевата помощ за слухови апарати. Целевата помощ за неосигурени лица се променя от 406лв с ДДС,на 170лв с ДДС. Целевата помощ за осигурени лица се запазва в същия размер, като е възможно и двустранно слухопротезиране. Целевата помощ за деца и учащи се променя от 600лв с ДДС на 800лв с ДДС за едностранно слухопротезиране и от 1200лв с ДДС на 1600лв с ДДС за двустранно слухопротезиране.