Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Оticon Agil & Agil Pro

Oticon Agil & Agil Pro – Представители на най–високия клас слухови апарати произвеждани до момента, притежаващи всичките характеристики на премиум цифрово-прогамируеми апарати.
Представена е цялата гама от видово разнообразие – от най-миниатюрните вътрешни – CIC, MIC, ITC, ITE; през мощните вътрешни модели – CIC P, MIC P, ITC P; задушните варианти –BTE, BTE P и вариантите с виосокоговорител (ресивър) в канала – RITE, RITE P, както и най-новият малък задушен вариант Mini RITE с възможност за 3 различни по мощност и размер високоговорител (ресивъри) в поставени в ушния канал – S (за апарати с по малка мощност) , M (за апарати със средна мoщност), P (за апарати с повишена мощност).

Модел CIC

Модел MIC

Модел ITE

Модел Mini Rite

Тази серия слухови апарати имат система за подобрена говорна разбираемост – Speech Guard – с повече енергия и нов интелигентен процес на променлива линейна компресия в различния честотен диапазон на възприемането на звука. С 3 прости стъпки Oticon Agil и Oticon Agil Pro помага на мозъка в процеса на естественото възприемане и разбиране на речта – организиране, селектиране и последващо разделяне на отделните звуци в състава на думите. Притежават разширена честотна лента – до 10 000 Hz, възможност до 5 различни идентичности при различните модели, 4 различни програми включително и музикална (съдържаща програма с възможност за автоматично подчертаване на басите) , максимален брой канали – 10, както и система за двустраннен процес на компресия , синхронизиране, координиране на двата слухови апарата при двустранно слухопротезиране. Притежават функцията Spatial Sound 2 – нова опция, която дава възможност за пространствено чуване – може да се определи откъде в пространството идва звука. Функцията Spatial Sound е революционна, тъй като позволява възприемането на звука и неговата посока тримерно, а не двумерно (в една равнина), както бе досега.

И не на последно място – при настройката на слуховия апарат е предвидена възможността за in-situ Audiometry – определяне на минималния праг на слуха и съответно корекция на настройката през слуховия апарат – т.е. апарата играе ролята и на аудиометър.

Предвидена е възможност чрез Oticon Connect Line за директно получаване на звуковия сигнал в слуховите апарати от допълнителни устройства като телевизор, аналогов телефон, мобилен телефон, MP3 плейър и др.

Семейството на Oticon Agil & Agil Pro е наследник на Oticon Epoq и Oticon Syncro.
ВАЖНО!
Всички модели Оticon Agil & Agil Pro могат да бъдат безплатно изпробвани в нашите слухопротезационни центрове