Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Oticon Ino & Ino Pro

Oticon Ino е нов модел слухов апарат, най–висшия представител в своя диапазон – цифрови слухови апрати. Съчетава в себе си последните технологични новости, бърза и прецизна обработка на звука, съвместимост Oticon Connect Line – за първи път за апарат в този клас.

Оticon Ino е едно отлично решение на Вашите проблеми, като едновреммено е на приемлива цена. Използвайки Oticon Ino Вие можете да участвате активно в живота, като се радвате на отличен комфорт на чуване.

Oticon Ino се предлага във всички стилове – от напълновътреканален (CIC) до задушен (BTE), както и във вариянта Mini Rite – умален с микрофон в ухото – за пръв път за апарат в този клас.

Допълнителни характеристики са: динамично унищожаване на микрофонията (DFC2), автоматична насоченост на микрофоните (surround и split насоченост), управление на подтискането на шума, In – Situ Аудиометрия (аудиометрия в самия апарат), автоматичен адаптационен менажер и др.

Oticon Ino се предлага в две разновидности – Oticon Ino и Oticon Ino Pro, като основните разлики може да се видят в следната таблица:

Честотендиапазон Канали за
Настройка
Адаптивна
насоченост на
микрофона
Oticon
Connect Line
Памет Максимална
Мощност
Ino 8 000 Hz 4 не не да до 134 dB*
Ino Pro 8 000 Hz 6 да да да до 134 dB*

* максимално усилване от 134 dB за моделите задущни с повишена мощност (BTE Power)

Oticon Ino е наследник на Oticon Tego и Oticon Hit

ВАЖНО!
Всички модели Оticon Ino могат да бъдат безплатно изпробвани в нашите слухопротезационни центрове
Всички модели Ino могат да бъдат заплатени частично с отпусканата от Министерство на труда и социалната политика целева помощ. За повече информация прочетете Вашите права
Всички модели Оticon Ino могат да бъдат закупени на разсрочено плащане