Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Oticon Nera

ВАЖНО!
Всички модели Oticon Nera и Oticon Nera Pro включват в цената и необходимото им количество батерии за целия експлоатационен срок. За повече информация, моля свържете се с нас.

Семейство слухови апарати Oticon Nera е построенo върху платформа Inium и е едно най-добрите решения в момента, предлагани от Oticon за слухов апарат в категорията премиум апарати. Предлага се в две разновидности – Oticon Nera Pro и Oticon Nera. Семейството на Oticon Nera представляват 10 канални апарати, с възможност за настройки на 16 различни честоти, два микрофона с възможност за програмиране на пет различни насочености, 10 kHz честотна лента за усилване, и максимално услване на звука до 132 dB.

Аудиологичните възможности на Oticon Nera предлагат на потребителите разширени възможности за настройки според индивидуалните нужди и предпочитания на всеки клиент.

Модификациите на Oticon Nera варират от компактните вутрешни, включително новият Invisible/незабележим/ (IIC), изцяло персонализирани инструменти, за клиенти търсещи дискретност до широка палитра от задушни модификации.

Съвместими с новия модел микрофони – miniFit

Инструментите RITE /задушни апарати с микрофон в ухото/ използват miniFit приемници Oticon, а инструментите BTE /задушни/ използват новите Corda miniFit тънки тръбички, които позволяват да се поставят меки накрайници miniFit.

Слуховите апарати Oticon Nera могат да се използват от потребители с леки до тежки слухови загуби.

Основните характеристики, които са интегрирани в новата платформа Inium при Oticon Nera:

Spatial Sound Advanced

Възможност за потребителите при двустранно слухопротезиране да получат чувството на пространствено чуване благодарение на автоматичната синхронизация на двата апарата.

Поради широко-честотната лента на апарата и синхронизацията, клиента получава в реално време и в двете уши повече информация за физическата среда и произхода на звуците в нея, като качеството се доближава максимално до реалните параметри.

YouMatic Advanced

YouMatic е персонализирана автоматична система, чрез която е възможно да се програмира слуховият апарат според индивидуалните нужди на клиента, заобикалящата го среда и неговите звукови предпочитания.

YouMatic Advanced контролира обработката на звука в Oticon Nera в множество различно наситени със звуци ситуации посредством регулиране, насочване и управление на шума и прилагайки различна компресия за всеки един честотен диапазон.

Inium feedback shield

Специална хибридна ситема за защита /щит/ против обратната връзка (свирене на апарата, микрофония), без артефакти (изкуствено получени шумове) и без компромиси с чуваемостта.

Въз основа на околната среда, системата избира най-добрата комбинация получавани звуци в реално време, променя ги така, че те да достигнат до потребителя с максимално близко до натуралното им звучене.

Основни характеристики на семейството Oticon Nera

 • YouMatic Advanced
 • Binaural Processing
 • Binaural Synchronisation
 • Binaural PB Coordination
 • Fitting Bandwidth 8 kHz
 • Inium feedback shield
 • Free Focus Advanced
 • Artificial Intelligence Advanced [+]
 • Learning
 • Memory
 • T-coil
 • AutoPhone Program
 • Power Bass (streaming)
 • Music Widening (streaming)
 • TriState Noise Management
 • Transient Management
 • Multi-band Adaptive Directionality
 • NAL-NL1, NAL-NL2 and DSL v5.0a m[i/o]
 • Flexible miniFit receiver system
 • ConnectLine enabled
 • DAI input and FM option
 • In-situ audiometry (Genie)

Всички модели Оticon Nera & Nera Pro включват в цената и необходимото им количество батерии за целия експлоатационен срок. За повече информация, моля свържете се с нас. Моделите могат да бъдат безплатно изпробвани в нашите центрове по слухопротезиране.

Всички модели Оticon Nera & Nera Pro могат да бъдат заплатени частично с отпусканата от НЗОК целева помощ. За повече информация прочетете Вашите права. Всички модели Оticon Nera & Nera Pro могат да бъдат закупени на разсрочено плащане.