Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Oticon Opn

ВАЖНО!
Всички модели Oticon Opn включват в цената и необходимото им количество батерии за целия експлоатационен срок. За повече информация, моля свържете се с нас.

Oticon Opn™ –  Премиум клас слухов апарат  в семейството на Oticon. Първият слухов апарат, който ефективно помага на своите потребители да се справят в шумна и динамична среда.

  • 20 % по-малко усилие при слушане – намаляване на натоварването на мозъка в шумна среда*
  • 20% по-голям капацитет на възприемане – освобождавайки умствени ресурси позволява на потребителите си да запомнят повече
  • 30% по-добра речева разбираемост даже и в най-шумната среда, без да се подтискат окръжаващите звуци чрез тясна насоченост *
    *сравнено с Oticon Alta2 Pro

Oticon Opn е изграден на изцяло нова платформа – Velox™ – новаторска технология, достатъчно бърза за да помогне на мозъка , достатъчно прецизна да наблюдава звуковата среда и да прави разлика между звуците. С екстремната скорост на тази технология потребителите са снабдени с по-прецизна информация относно звуковата среда, което им позволява по-лесно да локализират и разграничат звуковите източници, тоест могат да се съсредоточат над това което е важно за тях. Резултатът е значително подобрение на разбираемостта на речта в шумна и динамична среда.

OpenSound Navigator™ – Напълно нов подход в аудиологията позволяващ на потребителите да се ориентират в сложни и динамични среди, докато все още имат достъп до пълния звуков пейзаж.

Съществуващите до сега технологии отделят звуците чрез насочено чуване, като потребителя трябва да обърне глава към източника на звук, а слуховите апарати приглушават всички останали звуци.
Новата технология на Oticon Opn – OpenSound Navigator™ анализира околната звукова среда над 100 пъти в секунда за да определи естеството на настройка. Звуковата картина остава пълна, но в перфектен баланс. Звуците които са важни остават чисти и ясни, а фоновите звуци чуваеми, но не разсейващи.

Редукцията на шума е толкова бърза и ефективна, че премахва дори шума идващ от същата посока от която идва и говора, премахва дори шума между думите.

Spatial Sound™ LX – за точна локация на звуците. Система която прехвърля данни с голяма скорост от едното ухо на другото, като по този начин предоставят на потребителя точната пространствена информация от която се нуждае, за да локализира звуците.

YouMatic ™ LX – е персонализиращата система в Oticon Opn, която интелигентно контролира нивото на представяне на OpenSound Navigator™ според индивидуалните нужди на клиента, заобикалящата го среда и неговите звукови предпочитания.

Speech Guard ™ LX – извършва специална обработка на звука, с което се улеснява разбираемостта на разговора в шумна и комплексна среда с по-малко усилия.

Feedback shield LX – микрофонията е некомфортна и дразнеща. Със системата Feedback shield LX, Oticon Opn осигурява бърза и ефективна защита срещу микрофония без да прави компромис с качеството на звука.

TwinLink ™ – нова система използваща две специални радио системи за да посрещнат различни комуникационни нужди. Едната радио система осигурява енергийно ефективна и бърза комуникация между двата апарата и стриймъра, а втората радио система осигурява директна връзка на слуховите апарати със смартфони и други цифрови устройства посредством Bluetooth low energy (BLE) 2,4 GHz.

Семейството на Oticon Opn се състои от:

  • Opn 1 – Най-висок клас
  • Opn 2 – Висок клас
  • Opn 3 – Среден клас

Семейството на Oticon Opn е наследник на Oticon Alta & Alta Pro, Oticon Agil и Oticon Epoq

ВАЖНО!

Всички модели Oticon Opn включват в цената и необходимото им количество батерии за целия експлоатационен срок. За повече информация, моля свържете се с нас. Всички модели Оticon Opn могат да бъдат безплатно изпробвани в нашите центрове по слухопротезиране.

Всички модели Оticon Opn могат да бъдат заплатени частично с отпусканата от НЗОК целева помощ. За повече информация прочетете Вашите права. Всички модели Оticon Opn могат да бъдат закупени на разсрочено плащане.