Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Oticon Ria

ВАЖНО!
Всички модели Oticon Ria и Oticon Ria Pro включват в цената и необходимото им количество батерии за целия експлоатационен срок. За повече информация, моля свържете се с нас.

Семейство слухови апарати Oticon Ria е изградено на базата на платформа Inium и е едно от най добрите решения в категорията премиум слухови апарати . Предлага се в две разновидности – Oticon Ria Pro и Oticon Ria. Семейството на Oticon Ria представляват 10 канални апарати, с възможност за настройки на 16 различни честоти, два микрофона с възможност за програмиране на пет различни насочености, 10 kHz честотна лента за усилване, и максимално усилване на звука до 132 dB.

Слуховите апарати от семейството на Oticon Ria дават възможност на потребителите да чуват изключително добре в различни ситуации и среди, според индивидуалните предпочитания и нужди на всеки клиент.

Аудиологичните възможности на Oticon Ria предлагат на потребителите разширени възможности за настройки според индивидуалните нужди и предпочитания на всеки клиент.

Модификациите на Oticon Ria варират от компактни вътреушни, включително новият Invisible/незабележим/ (IIC), изцяло персонализирани инструменти, за клиенти търсещи дискретност до широка палитра от задушни стилове. Oticon Ria предлага възможност и за мощен ITE – вътреушен апарат – ITE 100.

Задушните апарати Oticon Ria са съвместими с новия модел микрофони – miniFit

Oticon Ria могат да се използват от потребители с леки до тежки слухови загуби.

Използването на два слухови апарата Oticon Ria*, при двустранно слухопротезиране, гарантира на потребителя тяхната безпроблемна работа и синхронизащия в реално време. Повишени възможности за настройка, които осигуряват комфорт и яснота на звука във всички ситуации.

* синхронизацията е възможна само при апарати Oticon Ria имащи вградена Wireless технология – това са стиловете BTE, RITE, ITE

Основни характеристики на семейството Oticon Ria са:

YouMatic Essential

YouMatic е автоматична система за програмиране спрямо индивидуалните нужди на клиента и звукови предпочитания. Постига се по-добро съотношение на комфорт, яснота и качество на звука.

Free Focus Essential

Free Focus – два режима на работа на микрофоните вградени в апарата – Omni и Split насоченост – с възможност ръчно да се премине към Full в много трудни слухови ситуации.

Optimsed Omni при Oticon Ria е нов режим на насоченост на микрофоните, специално разработен, за да се подобри разбирането на речта, като имитира естественото разположение на фокуса на ушната мида, за да се осигури желания достъп на речеви сигнали.

Inium Feedback Shield

Нова ефективна система за защита от обратна връзка (микрофония, свирене на апарата).
Inium Feedback Shiels е хибридна система, съчетаваща две директории за предотвратяване и потушаване на възможната микрофония, без наслагване на артефакти (създаване на изкуствени шумове),които влошават качеството на сигнала и се получава лоша чуваемост.
Въз основа на околната среда, системата се задейства и избира най-добрата комбинация в реално време, за да достави максимално до натуралното качество на звука във всяка една ситуация.

Други характеристики на Oticon Ria са:

 • YouMatic Essential
 • Binaural Synchronisation
 • Binaural PB Coordination
 • Fitting Bandwidth 8 kHz
 • Inium feedback shield
 • Free Focus Essential
 • Artificial Intelligence Essential
 • Memory
 • T-coil
 • AutoPhone Program
 • Modulation Based
 • Singleband Directionality
 • NAL-NL1, NAL-NL2 and

Всички модели Оticon Ria & Ria Pro включват в цената и необходимото им количество батерии за целия експлоатационен срок. За повече информация, моля свържете се с нас. Моделите могат да бъдат безплатно изпробвани в нашите центрове по слухопротезиране.

Всички модели Оticon Ria & Ria Pro могат да бъдат заплатени частично с отпусканата от НЗОК целева помощ. За повече информация прочетете Вашите права. Всички модели Оticon Ria & Ria Pro могат да бъдат закупени на разсрочено плащане.