Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Oticon Safari Family

Oticon Safari Family e серия слухови апарати създадена и разработена специално за деца с намален слух. Предлагат се и в трите ценови сегмента – цифрови апарати, апарати с повишени възможности и премиум апарати, като всяка от трите версии има по три версии: с нормална мощност (Oticon Safari 300, 600 и 900), с повишена мощност (Oticon Safari 300P, 600P и 900P) и супермощни (Oticon Safari 300SP, 600SP и 900SP).

С нов дизайн и различна цветова гама, приличащи по-скоро на играчка отколкото на слухов апарат, Oticon Safari Family наистина е харесван и по-лесно възприеман от децата. Алгоритъма за обработка на звука е DSL v5a Pediatric – система доказана с максималната си възприемчивост след многократни експерименти в клиники по цял свят.

Допълнителния LED (светодиоден) светлинен индикатор е в помощ на родителите и учителите относно функционирането на апаратите. Всичките модели работят с FM системата Oticon Amigo, както сериите Oticon Safari 600 и Oticon Safari 900 работят и с Oticon Connect Line.

Основни характеристики на апаратите Oticon Safari Family

Честотен
диапазон
Канали за
Настройка
Програми Oticon
Connect Line
Памет Максимална
Мощност
Safari 300 8 000 Hz 6 4 не да 126 dB
Safari 600 8 000 Hz 8 4 да да 126 dB
Safari 900 10 000 Hz 10 4 да да 126 dB
Safari 300 P 8 000 Hz 6 4 не да 134 dB
Safari 600 Р 8 000 Hz 8 4 да да 134 dB
 Safari 900 P 10 000 Hz 10 4 да да 134 dB
Safari 300 SP 6 5000 Hz 6 4 да да 143 dB
Safari 600 SР 6 5000 Hz 8 4 да да 143 dB
Safari 900 SP 6 5000 Hz 9 4 да да 143 dB

Oticon Safari Family са предшественик на по-новите модели слухови апарати, специално разработени за деца – Oticon Sensei & Sensei Pro

Във връзка с постоянното ни желание за по-добро качество на предлаганите от нас услуги и съпричастността ни с проблемите свързани с децата с увреден слух, взехме решение да удължим двугодишната гаранция на децата използващи слухови апарати купени от нас в тригодишна – целият експлоатационен срок по смисъла на наредба Условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на ПСПС за хората с увреждания и медицински изделия . Освен това решихме да им предоставим допълнително и безвъзмездно по 40 батерии годишно.

ВАЖНО!
Всички модели могат да бъдат безплатно изпробвани в нашите слухопротезационни центрове Всички модели Оticon Safari Family могат да бъдат заплатени частично с отпусканата от Министерство на труда и социалната политика целева помощ. За повече информация прочетете Вашите права
Всички модели Оticon Safari Family могат да бъдат закупени на разсрочено плащане