Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Oticon Sensei

Oticon Sensei е новото семейство слухови апарати специално проектиран за деца, изграден въз основа на най-новата Inium платформа. Предлага се в две разновидности : Oticon Sensei Pro и по-опростената Oticon Sensei. Семейството на Oticon Sensei представляват 10 канални апарати, с възможност за настройки на 16 различни честоти, два микрофона с възможност за програмиране на пет различни насочености, 10 kHz честотна лента за усилване, и максимално усилване на звука до 132 dB.

Oticon Sensei комбинира иновативна аудиологична платформа, съчетана с максимална здравина на слуховия апарат. Това гарантира, че уникалните нужди на всички деца, от бебета до тийнейджъри са изпълнени.

Oticon Sensei се предлага в следните стилове:

RITE стил, BTE с три възможни опции на приемника и два стила BTE съвместими с Corda miniFit – новия модел микрофон произведен от Oticon.

Oticon Sensei е подходящ за деца с леки до тежки слухови загуби. Oticon Sensei имат вграден специален педиатричен софтуер, максимално лесно усвоим, който запазва качеството на звука във всички ситуации посредством следните системи:

Speech Guard E – система за компресиране на звука, която съчетава два метода на усилване на звука – линеен и нелинеен. Така поднесени звука и речта доставят цялата звукова информация и подобряват разбирането при деца със загуба на слуха.

SmartFit ™ Trainer е нововъведение, което улеснява и показва на родителите как да поставят микрофона на апарата в ухото. Светлинният индикатор на апарата показва, когато позицията е неправилна. Неправилната позиция на микрофона би довела до изкривяване на получавания звук, а от там до грешни представи в детето.

Системата Sensei EasyRECD е интуитивен и ефективен начин за индивидуализиране на настройките за постигане на точните нива на усилване.

VoicePriority i™ е адаптивна система, която поаволява приоритетно свързване с налични FM системи, автоматично увеличаване на силата от получавания от FM системата сигнал при повишение на околния шум, както и атоматично намаляване при изчезване на шума.

Останалите характеристики на семейството Oticon Sensei са :

 • Двустранна синхронизация
 • Двустранна координация
 • LED status indicator – светлинна индикация за състояние
 • IP57 Classification: Влаго и прахо-устойчивост
 • Телебобина
 • Програма – Автоматичен телефон
 • Програма подходяща за слушане на музика
 • ConnectLine – съвместимост
 • Power Bass (Streaming)
 • Music Widening (Streaming)
 • FM and DAI input option – възможност за свързване с FM системи
 • FM compatibility filter
 • FM Super Silencer
 • Soft, moderate and loud gain adjustment
 • Специално разработен алоритъм на компресия на звука за деца – DSL v5.0a m[i/o]
 • NAL-NL2, NAL-NL1
 • Гъвкава система ресивъри miniFit
 • Тънка звукопроводна тръба – Corda miniFit fitting system

ВАЖНО!
Всички модели Оticon Sensei & Sensei Pro включват в цената и необходимото им количество батерии за целия експлоатационен срок. За повече информация, моля свържете се с нас. Моделите могат да бъдат безплатно изпробвани в нашите центрове по слухопротезиране.

Всички модели Оticon Sensei & Sensei Pro могат да бъдат заплатени частично с отпусканата от НЗОК целева помощ. За повече информация прочетете Вашите права. Всички модели Оticon Sensei & Sensei Pro могат да бъдат закупени на разсрочено плащане.