Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

От 1 юли 2022 год. изплащането на целевите помощи за слухови апарати и батерии преминава от ДСП (Дирекция Социално Подпомагане) към НЗОК. За да получите одобрение за целева помощ е необходимо да се явите пред ЛКК (Лекарска комисия), която да определи неоходимото ви медицинско изделие. На място подписвате заявление, което се подава по електронен път към НЗОК. НЗОК разглежда вашето заявление и ви информира в 7 дневен срок по телефон, имейл или на място за решението си. Предоставя ви се код, с който се легитимирате пред търговците, за използване на целевата помощ.
Оставаме на ваше разположение за въпроси и разяснения относно новата процедура.