Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Cochlear

Оперирайки в над 70 страни по света, днес Cochlear поддържа повече от 640.000 реципиенти. Когато избирате системата за имплантация на Cochlear, вие избирате доживотен партньор, посветил се на вашите слухови постижения и здраве.

От началото на работата на професор Греъм Кларк през 1960-те години до изследователската работа в наши дни, Cochlear продължава да проправя пътя във всеобщото разбиране и развитието на науката и технологията в нашата областта – кохлеарните импланти. Процесът на разработване в Cochlear се основава на сътрудничеството, ползващо експертен опит от цял свят.

Понастоящем компанията участва в над 90 изследователски програми за сътрудничество с университетски и изследователски болници в повече от 35 страни. Свържете се със света около себе си. Ежедневното слушане вече е станало по-лесно. Слушайте и се наслаждавайте на заобикалящите ви звукове на повече места от когато и да било преди.

Представяме ви…

Много от първите в света постижения в тази област са дошли от сътрудничеството между опитния екип на Cochlear за разработване на импланти и водещи изследователи и учени, посветили се на тази дейност.

1978 Първият многоканален изследователски имплант.
Стимулира различни места в кохлеата с оглед ефективно предаване на честотата, която е от значение за разбирането на речта.
1982 Първата технология с използване на титанов корпус, която други производители възприемат понастоящем.
Обгръща, предпазва и запечатва компонентите на импланта с цел предотвратяване на характерните за керамичния корпус фрактури.
1985 Първата система, разрешена от FDA за използване от възрастни
Стриктна безопасност и удовлетворяване на нормативни стандарти се изисква да бъдат демонстрирани преди одобрението от FDA, гарантиращо качествено функциониране.
1990 Първата система, разрешена от FDA за използване от деца
Системата за кохлеарна имплантация Nucleus има пълното одобрение на FDA както за възрастни, така и за деца, което я прави най-широко възприетата система.
1997 Първият ЯМР- безопасен имплант до 1.5 Tesla 
Подвижният магнит позволява ЯМР- сканиране с голяма експозиция, което е от значение за диагностицирането на много типове травми и
болестни състояния, ако това се налага.
Първият имплант с възможност за осъществяване на телеметрия на невралния отговор (NRT™) 
NRT™ предоставя обективна мярка за реакцията на слуховите нерви спрямо електрическа стимулация. Това дава увереността, че
слуховият нерв реагира на системата според очакванията.
1998 Първият многоканален BTE процесор
Речев процесор, целият носен зад ухото, освобождава реципиентите от носенето на дълги кабели и обемисти компоненти
2000 Въвеждане на отличения перимодуларен набор от електроди Nucleus® 24 Contour™ 
Предназначен да предпазва деликатните структури на кохлеята, които са от фундаментално значение за запазването на съществуващия слух.
2002 Първият BTE речев процесор с вградена телебобина
Лесно говорене по телефон с едно натискане на бутона без необходимост от неудобни кабели или приставки
2005 Първият водоустойчив говорен процесор 
Nucleus Freedom 7 говорният процесор е проектиран да бъде водоустойчив непромокаем и може да устои на обилно изпотяване и влажност
Първият говорен процесор ползващ Beam ™ технология
Beam технологията позволява фокусиране върху звуците идващи директно пред слушателя и омекотява заобикалящите звуци ползвайки директни и широко обхватни микрофони

Независимо какво се проектира, технологията на Cochlear и фокусът по поддръжката се основават на едно единствено убеждение: посвещаване за по-добър живот на реципиента.

Cochlear се посвещава на разработването на нова технология за съществуващите реципиенти. За нашите най-ранни реципиенти на импланти вече са доставени много усъвършенствани модули, водещи до подобрено функциониране. Това е постигнато без необходимостта от допълнителна хирургична интервенция и замяна на импланта . Например нашите реципиенти на Nucleus от 1983 година са имали достъп до седем усъвършенствания на технологията за речеви процесори през последните 36 години.

В Cochlear ние работим така, че да тласнем науката към нови хоризонти и да предоставим най-доброто възможно бъдеще на всички потребители на кохлеарни импланти.