Безплатен телефон за консултации 0 800 12 350

Oticon Opn Play е базиран на нова, революционна Velox S™ платформа, и разгръща пълния потенциал на отворената звукова парадигма. Oticon Opn Play предоставя на децата изцяло нов начин на чуване и осигурява по-добри условия за посрещане на нуждите от развитие и ежедневните предизвикателства на израстването.